Burattini, E. (2013). Fibonacci’s Computation Methods vs Modern Algorithms. Reti Medievali Rivista, 14(2), 211-239. https://doi.org/10.6092/1593-2214/409