Burattini, E. (2013) Fibonacci’s Computation Methods vs Modern Algorithms, Reti Medievali Rivista, 14(2), pagg. 211-239. doi: 10.6092/1593-2214/409.